Hoppa till sidans innehåll

Om KM-projektet


Bakgrund

Vi inom VFIF har tillsammansmed SkolidrottsförbundetVärmland och i samarbete med Region Värmland envision och ettmål attskapa etthållbartoch attraktivt konceptför kommunmästerskap i friidrottförunga i hela Värmland.Vi har efter en förstudie 2017 beviljats medelför ytterligare ettårav kommunmästerskap "KM-projektet"

Vad är KM-projektet?

De flesta kommuner i Värmland anordnar eller har någon gång anordnatett klassmästerskap i friidrott.Vissa samlarihop alla skolortill en stortävling medan andra håller detpå en mindre nivå i form avskoltävlingar.Vår vision är attså många kommunersom möjligt ska kunna ha ett stort KMdär alla skolori kommunen deltar.Vipå VFIF kontaktar alla kommuneroch erbjuder hjälp,tips ochrådomhurmankanarrangeraentävlingellerfriidrottsdagpåkommunalnivå. Efterinsamlade resultatoch sammanställning så bjudervi även in de fem bästa frånåk.4,5 och6 ivarjegren frånvarjekommuntillTingvallaIPiKarlstaddärdet i slutetav maj 2018 hålls en stor KM-Final.Deltar man på ettKM så tävlar man intebaraindividuelltutanmanärdåävenmedochbidrartillenkommunkampoch enklasskamp.Allt deltagande och alla resultat har därför ettvärde.

Mål:
Målet är att aktivera unga och bidra till en bättre hälsa är det viktigaste med KM-projektet. Vi har även som vision att i samarbete med de lokala friidrottsföreningarna kunna få flera att komma och prova på friidrott och vända den nedåtgående spiralen för mindre klubbar.

Deltagande kommuner:

 • Karlstad
 • Hammarö
 • Kil 
 • Arvika
 • Eda
 • Filipstad
 • Årjäng
 • Grums
 • Säffle
 • Karlskoga
 • Sunne
 • Hagfors
 • Storfors

Insamling av resultat:

Vid arrangemang av KM nedtecknas ALLA resultatsom sedan skickas in till oss på VFIF fördokumentation och poänguträkning.Från en speciellt framtagentabell tas det fram en poäng för Bästa kommun från åk 4, 5 och 6 och Bästa klass från åk 4, 5 och 6. Från dessa resultat tar vi ut de 5 bästa i varje gren från varje kommun (fem från åk 4, åk 5 och åk). Dessa elever får en personlig inbjudan till den stora KM-finalen som går av stapeln i slutet av maj 2018 på Tingvalla IP i Karlstad. Resultat från ert lokala KM skickas till This is a mailto link eller med post till Regementsgatan 8, 653 40 Karlstad.

KM-finalen:
I slutet av maj 2018 går den stora KM-finalen av stapeln på Tingvalla IP i Karlstad. Tävlingen arrangeras som en riktig friidrottstävling med eltid, utbildade funktionärer, speaker, musik, fina priser o.s.v. Hit kommer de fem bästa eleverna i varje gren, från varje kommun. KM-finalen kommer bli en friidrottsfest där eleverna får mäta sina krafter och träffa nya vänner från andra kommuner. Många kommuner ansöker om pengar för att gemensamt kunna åka till KM-finalen med buss. Andra låter lärare och föräldrar ta ansvaret och skjutsa eleverna. Information om datum samt anmälan kommer löpande under vårterminen 2018.

Här hittar ni grenprogrammet för KM-finalen.

Klasslistor:

När vi fåttin alla resultatfrån en kommun så kommer topp fembjudas in till KM-Finalen.Detta kommer ske via postdirekthem för attavlasta ansvarig lärare. Vikommer då via elevens skolabegära utaktuell hemadress.Observera att detta bara gäller hemadress,alltså inga andra personuppgifter. OBS! OBS! OBS! OBS!För attvi ska kunna räkna utpoäng så behöver vi fullständiga klasslistor samtklassens fördelning avflickor och pojkar.Viktigt attdetta sker i samband med resultatredovisning.

Vi på Värmlands Friidrottsförbund hoppas att just din kommun vill vara med att bidra till en bättre framtida folkhälsa genom KM-projektet läsåret 2017/2018.

Uppdaterad: 2017-09-25 09:32
Skribent: Carina Lill

Välkommen till Värmlands Friidrottsförbund!

Här hittar du information om all aktivitet som sker i friidrottsdistriktet Värmland. Välkommen att kontakta oss vid frågor!

EmailThis is a mailto link 
Telefon: 054-21 23 27

 

Tagga dina bilder på @Instagram

 #värmlandsfriidrott

 

 

Postadress:
Värmlands Friidrottsförbund
c/o IF Göta, Regementsgatan 8
653 40 Karlstad

Kontakt:
Tel: 054 - 21 23 27
E-post: This is a mailto link