Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte


Utdrag ur stadgarna avseende rösträtt vid SDF-årsmöte:

 

11 § Rösträtt

 

Rösträtten vid SDF-möte bestäms genom röstlängd som har upprättats av Svenska Friidrottsförbundet.

 

Röstlängden upptar de föreningar som senast den 31 december har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot Svenska Friidrottsförbundet och de förpliktelser som har bestämts av SDF-mötet. Röstlängden gäller oförändrat till dess ny röstlängd har tillställts SDF.

 

Varje röstberättigad förening har en röst. Därutöver erhåller de föreningar som enligt 3 Kap 18 § i Svenska Friidrottsförbundets stadgar uppnått SM-poäng tilläggsröster enligt följande: de tio föreningar som har det högsta poängtalet får fyra tilläggsröster, de därpå följande tio får tre tilläggsröster, de därpå följande tio får två tilläggsröster och övriga en tilläggsröst.

 

Förenings röstetal får inte överstiga 1/3 av antalet röstberättigade vid SDF-mötet.

 

Förening skall inge fullmakt för ombud. Endast ombud har rösträtt. Varje ombud har en röst. Rösträtten får inte överlåtas.

Uppdaterad: 22 APR 2013 21:04 Skribent: Carina Lill

friidrottsstatistik

 Så prenumererar din förening på sin årsstatistik

 

Välkommen till Värmlands Friidrottsförbund!

Här hittar du information om all aktivitet som sker i friidrottsdistriktet Värmland. Välkommen att kontakta oss vid frågor!

EmailThis is a mailto link 
Telefon: 054-21 23 27

Tagga dina bilder på @Instagram

 #värmlandsfriidrott

 

 

 

Postadress:
Värmlands Friidrottsförbund
c/o IF Göta, Regementsgatan 8
653 40 Karlstad

Kontakt:
Tel: 054212327
E-post: This is a mailto link